• Svätý Bernard z Claraval

  • „Ty si pre mňa obe veci, Pane Ježišu; odraz utrpenia a odmena toho, ktorý trpí. To prvé aj to druhé, je jedno mocné volanie a strhujúci podnet. Ty vycvičujes moje ruky do boja príkladom čnosti; venčíš  moju hlavu víťazstvom za prítomnosti Tvojho majastátu... lebo dúfam v Teba, ktorý si mojou korunou... budem sa radovať z Teba a poviem: Bojoval som ušľachtilý boj.“                                                                         Svätý Bernard z Claraval

  • Pre svätého Bernarda nebola žiadna cesta príliš dlhá, keď sa jednalo o získanie ľuďí pre Krista. Jeho láska k Bohu a jeho svedectvo lásky, stále priťahuje ľudí ku Kristovi i po takmer 1000-cich rokoch. Jednoduchosť, pokora, pripravenosť pre Boha, radosť v Duchu Svätom, v poslušnosti a vernosti Svätému Otcovi a Cirkvi inšpirujú aj naše spoločenstvo.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum