• Svatý Bernard z Clairvaux

  • “ Ty jsi pro mě, Pane Ježíši, obojím; zrcadlem utrpení i odměnou tomu, kdo trpí. To první i to druhé je silným voláním a vzrušujícím podnětem. Ty vedeš mé ruce k boji příkladem ctnosti; ty věnčíš mou hlavu vítězstvím za přítomnosti tvého majestátu... protože doufám v tebe, který jsi mou korunou... budu se radovat z tebe a mohl bych říci: Bojoval jsem v ušlechtilém boji. ”                                                                           Svatý Bernard z Clairvaux

  • Pro svatého Bernarda nebyla žádná cesta příliš dlouhá, když se jednalo o získání lidí pro Krista. Kouzlo jeho lásky ke Kristu působí nadále i po téměř tisíci letech, tak jako i jeho svědectví lásky, jednoduchosti, pokory, připravenosti pro Boha, radosti v Duchu svatém, v jeho poslušnosti a jeho věrnosti Svatému otci a církvi inspirují naše společenství.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum