• H. Bernardus van Clairvaux

  • „U bent voor mij beiden, Heer Jezus: spiegel van het lijden en beloning voor degene die lijdt. Het ene zowel als het andere is een sterke roeping, een hartstochtelijke aansporing. U oefent mijn handen voor de strijd met het voorbeeld van de deugd; bij de overwinning kroont U mijn hoofd met Uw Goddelijke aanwezigheid ... omdat ik op U hoop, bent U mijn kroon ... ik verheug me in U en kan U zeggen: ik heb de juiste strijd gestreden!“                                                              H. Bernardus van Clairvaux

  • Voor de H. Bernardus was geen weg te lang als het ging om mensen voor Christus te winnen. De aantrekkingskracht van zijn liefde voor Christus werkt 1000 jaar later nog steeds door, zijn getuigenis, de eenvoud, de nederigheid, zijn beschikbaar zijn voor God, de blijdschap in de H. Geest, zijn gehoorzaamheid en trouw aan de H. Vader en de Kerk inspireren onze gemeenschap.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Imprint