Ny Fikambananay

  68 ny isan’ny masera ato amin’ny fikambananay.

  • Avy amin’ny firenana maro samihafa izahay, ary ny fomba fiteny iombonanay amin’ny Eglizy maneran-tany  dia: Ny fitiavana.

  Ireo firenera fiavaianay:

  • Danimarka, Alemiana, Equateur, Finland, Guatemala, Italie, Colombie, Madagasikara, Mexico, Nicaragua, Pay-Bas, Perou, Pologne, Rwanda, Suice, Slowaky, Tscheka, Hongrie,USA ary Congó.

  Manana trano telo ny fikambananay

  PERÒA

  masera 32

  ALEMIANA

  masera 17 

  SPAGNE (eo an-dalam-panamboarana)

  masera 18

  © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

  Impressum