Evangelizace

         bez hranic

1.

Bůh zavolal láskou jednotlivě každou z nás.

 

2.

Každá osoba je svobodná, aby se rozhodla, jak odpoví a z lásky k Němu přijme toto volání odevzdaním svého života.

3.

Jako konsekvence tato láska a milosrdenství léčí, proměňuje a motivuje.


4.

„Nechtěli bychom a ani bychom si to neměli uchovat pro sebe.“ 

(Papež Benedikt XVI.)

5.

Proto odevzdáváme svůj život  do Božích rukou pro misionářské povolání.


6.

V klauzuře se modlíme za ty, kdo se již nemodlí, za všechny ty, kteří se nemohou modlit a za ty, kteří nemají na modlitbu žádný čas.

7.

Sdílíme život v jednoduchosti a v mlčení, kde se Boží láska k lidstvu projevuje ve společenství. 


  8.

  Za jediným účelem: dát Bohu slávu a zprostředkovat  světu naději.

  .


  Následujeme  šlépěje našeho otce  sv. Benedikta a našich cisterciáckých otců.

  © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

  Impressum