Žít den

Motorem a základem našeho kontemplativního života jsou:

V této síle žijeme každý den nazírajíce Boha v malých i velkých  pracech, které vyvstávají v domě, následujíc tak prostý životní příklad Panny Marie v Nazaretě.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum