Náš

     den

„Následuješ nás, když prcháme.

Ukážeme ti záda

a ty běžíš, aby ses postavil před nás;

prosíš, ale jsi opovrhovaný;

žádné nedorozumění, žádné podceňování tě nedokáže zastavit,

abys bez přestání

používal takové prostředky,

 kterými nás můžeš přitáhnout

k takové radosti, kterou ani oko nevidělo,

ani ucho neslyšelo,

ani žádné lidské srdce

nemohlo přijmout.“

 

-Svatý Bernard z Clairvaux-

Dopoledne

Máme vyučování řehole sv. Benedikta, askeze, Písma svatého, teologie,  církevních otců...

hudby a jiné,

a to s jediným záměrem:

latiny; arabštiny mezi jinými cizími řečmi, 

obohatit náš vztah s Kristem.

Hudba

Oslavujeme Boha naším jednáním, gregoriánským chórovým  zpěvem  a také instrumentální hudbou. 

Během mše svaté hrajeme hudební díla,

abychom oslavily Boha. 

Práce

Naše odpoledne jsou určeny k práci. 

Rozdělíme si mezi sebou práci v kuchyni,  prádelně,  sakristii, krejčovně, účetnictví...

malování, dekoraci svící, knihovně, zelinářské zahradě,

v oddělení pro hosty a na zahradě. 

Během naší práce, v mlčení, rozjímáme v našem srdci o Slově Božím. 

 Rekreace

Na konci dne máme půl hodiny se sestrami rekreaci.

Sejdeme se, abychom si povídaly o různých spontáních tématech, o naších rodinách, podělily se o starosti i radosti. 

Všechny se účastníme služby bližnímu, který je samotný Ježíš Kristus, tím, že si navzájem nasloucháme a dělíme se o ty nejhezčí a nejveselejší zážitky dne.    

Závěr dne

„Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá,

koho by mohl zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou.

Víte přece, že vaši bratři po celém světě musejí také tak trpět.”

(1 Petr 5,8-9)

Takto zní krátké čtení z Kompletáře, Modlitby církve na závěr dne, se kterým také my ukončíme náš den

a při  zpěvu  Salve Regina vložíme všechno do rukou Panny Marie.

            Průběh dne

03:00                             Noční vigilie

 

05:30-06:15                 Duchovní četba

 

06:30                             Ranní chvály / Meditace evangelia ze dne

 

07:30                             Snídaně

 

08:00                            Hodina hudby

 

08:50                             Tercie (Terz)

 

09:00                            Mše svatá

 

10:20                              Vyučování

 

11:50                              Sexta (Šestá hodinka) / Oběd / Nona (Devátá hodinka)

 

13:30-16:30                  Práce

 

16:55                              Rekreace

 

17:30                              Nešpory / Večeře

 

18:30                             Kompletář

Mše svaté v nedělích a o slavnostech:

Peru a Španělsko: 12:00

Německo: 11:00

 

Dny 13. v každém  měsíci:

Adorace Nejsvětější svátosti:

      Peru a Německo: 9:00 - 19:00

      Španělsko: 10:00 - 20:30

 

Zpovědi:

       Peru a Německo: 17:00 - 19:00

       Španělsko: 20:00 -20:30

 

Mariánské procesí a následovně Mše svatá:

Peru a Německo: 19:00

Španělsko: 20:30

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum