Sagrado Corazón de Jesús

Real de Gandía, Valencia

SPANJE

  • Gelegen in Real de Gandía bij de kust van Valencia – Spanje.

  • De naam komt van een gedenkteken dat is gewijd aan het Heiligste Hart van Jezus wat voor het bisdom van grote betekenis is. 

  • De Vertegenwoordigster die voor ons deuren opent en wegen effent is de Heilige Maagd Maria, en dit vooral in de wonderbare medaille met haar beeltenis.

Bij onze aankomst in Spanje werden we door de plaatselijke bevolking heel vriendelijk ontvangen en opgenomen. 

  • Momenteel leeft er een groep van 18 zusters die in deze opbouwfase dag voor dag de goedheid van God ervaren en dit zonder de vaardigheid te verliezen zich te laten verrassen door de kleine en grote attenties en wonderen van de Heer. De  voorzienende vaderlijke liefde van God wordt daardoor grijpbaar nabij.

Dit laat zich zien door concrete personen die ons zowel geestelijk als materieel helpen: de priesters die dagelijks met ons de Eucharistie vieren, de bedrijven die door schenkingen of het verlenen van kortingen de bouw van dit klooster ondersteunen, de werklieden die met hun ijver en beschikbaarheid eraan meewerken zodat de bouw tot een goed einde kan worden gebracht; alle gezinnen en families die hun tijd en liefde inzetten om te voorzien in onze behoeften en zoveel andere mensen die, hoewel we ze niet kennen, ons het werken voor God mogelijk maken. 

De (financiële) middelen voor de restauratie van de kerk ontbreken nog.

ES 11 0081 7340 8000 0223 8031 SABADELL

ES 89 0081 7340 8100 0223 8130 SABADELL

Hoewel er aan het klooster nog steeds wordt gebouwd kunnen we onze contemplatieve roeping volgen en beleven in de geest zoals we die ook hebben in ons Moederhuis in Peru en in het klooster in Duitsland en dit doordat we de vreugden en moeilijkheden van alledag opofferen met als doel de mensen van Spanje en van heel de wereld dichter bij het hart van Jezus te brengen.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum