Uko tubaho umunsi wose

Moteri, ikaba ari nayo shingiro ry’ubuzima bwacu bwo gusenga ni : 

Dufashijwe n’ayo masoko y’imbaraga, tubaho umunsi wose tuzirikana  Imana, bityo imirimo mito cg iminini ikenerwa mu rugo ikishushanya kandi ikigana urugero rw’ubuzima bwa Bikiramariya mu rugo rwe i Nazareti.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum