Umunsi

     wacu

„Uradukurikirana iyo tuguhunze,

tugutera umugongo ukadutangirira imbere utwinginga,

 ariko ntawe uguha agaciro;

nyamara byaba agasuzuguro, byaba kutitabwaho,

nta na kimwe kiguca intege mu guhamagarira ubutitsa,

wifashishije uburyo bwose, biriya byishimo bitabonwe n’ijisho na rimwe,

bitumviswe n’ugutwi na kumwe,

ndetse bitakiriwe n’umutima n’umwe wa muntu.  

 

Mutagatifu Bernardo w’i clairvaux.

Mu gitondo

Duhabwa amasomo y’itegeko rya Mutagatifu Benedigito,  ibyanditswe bitagatifu, abakurambere ba Kiliziya, Teolojia, ...

umuziki n’ibindi byose,...

ikilatini, icyarabu indimi zinyuranye,...

tugambiriye gukungahaza imibanire yacu na Kristu.

Umuziki

Mu bikorwa byacu dusingiza Imana, twifashishije indirimbo hamwe n’ibikoresho byacu by’umuziki.

Mu misa ntagatifu ducurangamo imiziki inyuranye, tugirango dushimire kandi dusingize Imana .

Imirimo

Ibigoroba byacu byose byagenewe imirimo.

Twigabagabanya imirimo: mu gikoni, mu imesero, sakristia, mu kudoda, mu ibaruramali, ...

mu gushushanya no gutaka amatara, mu nzu y’ibitabo, mu busitani, mu kwakira abashyitsi...

Ibyo byose tubikora tuzirikana Ijambo ry’Imana mu mitima yacu

 Kwidagadura

Mu mpera z’umunsi dufite igice cy’isaha cyo kwidagadurira hamwe twese. 

Duhurira hamwe tugasangizanya ibihe byiza byaranze umunsi wacu, amakuru yo hirya no hino ,  imiryango yacu,  tugasangizanya, ibyishimo byacu, ndetse n,imibabaro yacu.

Gusoza umunsi

„Murabe maso, mumenye kwiramira, kuko umwanzi wanyu Sekibi, ariho azerera nk’intare itontoma, ashaka uwo yaconcomera. Nimukomere mu kwemera, muyinanire, muzirikana ko n‘abavandimwe banyu bari ahandi ku isi  bafite nabo bene iyo mibabaro.

(1P.5,8-9)

Ayo niyo magambo atangira amasengesho asoza umunsi, ya Kiriziya, akaba ari nayo natwe dukoresha dusoza umunsi. Nyuma tukarangurura amajwi turirimba „Turakuramutsa Mwamikazi Nyiribambe“  gutyo tugashyira byose mu biganza bya Bikiramariya.

        Ingengabihe

03:00                             Amasengesho ya mu gicuku

05:30-06:15                 Gusoma ibitabo biyobora Roho

06:30                             Amasengesho ya mu gitondo, tukanazirikana ivanjiri y’umunsi

07:30                             Igaburo rya mu gitondo

08:00                            Isaha y’umusiki

08:50                             Amasengesho ya Tercia

09:00                            Misa ntagatifu

10:20                              Amasomo

11:50                               Amasengesho ya Sexta/ifunguro rya Sa sita/            

                                        amasengesho ya Nona.

13:30-16:30                  Imirimo

16:55                              Kwidagadura

17:30                              Amasengesho ya nimugoroba akurikirwa n’ifunguro rya    nimugoroba

18:30                              Amasengesho asoza umunsi 

Amasaha ya Misa ku cyumweru no ku minsi mikuru  :

 

Muri Perú no muri Espania: 12:00

Mu Budage: 11:00

 

Itariki ya  13  ya buri kwezi:

 

Gushengerera Isakaramentu ritagatifu:

Perú no mu Budage : 9:00 – 19:00

Espania: 10:00-20:30

 

Isakaramentu ry,Imbabazi:

Perú  no mu Budage  : 17:00 – 19:00

España: 20:00 – 20:30

 

Umutambagiro wa Bikiramaria, ukurikirwa na n‘igitambo cya Misa ntagatifu :

Peru n‘Ubudage: 19:00

Espania: 20:30

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum