Žiť deň

Motorom a základom nášho kontemplatívneho života sú

S touto silou žijeme každý deň, kontemplujúc Boha v malých i veľkých prácach, ktoré potrebuje dom, nasledujúc tak jednoduchý život Panny Márie v Nazarete.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum