Evanjelizácia

           bez hraníc  

1.

Boh povoláva každú jednu z nás z lásky.

 

2.

V slobode a z lásky ku Kristovi odpovedáme na toto povolanie naším životom.

3.

Ako dostedok tejto lásky uzdravuje, pretraňa i motivuje.


4.

“Nechceme a ani by sme si to nemali uchovať pre seba. “

( Pápež  Benedikt  XVI.)

5.

Preto odovzdáváme náš život  do Božích rúk pre misionárske povolanie.


6.

V klauzúre se modlíme za tých, ktorí sa už nemodlia; za tých, ktorí sa nevedia modliť a za tých, ktorí na modlitbu nemajú čas.

7.

Zdieľame život v jednoduchosti a v mlčaní, kde se Božia láska k ľudstvu preukazuje v společenstve. 

 

8.

S jediným cieľom oslavovať Boha a tak prinášať nádej svetu.


Nasledujeme šľapaje nášeho otca sv. Benedikta a našich cisterciánských otcov.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum