Náš

      deň

 „Ideš za nami, keď unikáme.

Obraciame sa Ti chrbtom

a Ty bežíš, predísť nás;

prosíš, ale si opovrhnutý;

žiadny zmätok, žiadne pohŕdanie Ťa nemôže odtrhnúť od toho, aby si, bez prestania,

nepoužíval take prostriedky,

s ktorými by si nás mohol pritiahnuť

k takej radosti, ktorú ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,

ani žiadne ľudské srdce prijať nedokázalo.“

 

Svätý Bernard z Claraval 

Dopoludnie

Máme vyučovanie o Reholi sv. Benedikta, vyučovanie o askéze, o Svätom Písme , o cirkevných otcoch; teológiu ...

hodiny hudby a iné. 

okrem iných jazykov aj hodiny latinčiny, arabštiny, 

  To všetko s jediným zámerom - obohatiť náš vzťah s Ježišom Kristom.

  Hudba

  Oslavujeme Boha cez naše činy  gregoriánskym spevem a tak isto inštrumentálnou hudbou. 

  Počas Sv. Omše hráme na mnohých hudobných nástrojoch k oslave a k vďakyvzaniu Bohu za obetovanie Svojho Syna Ježiša Krista. 

  Práca

  Naše popoludnie je určené na prácu. 

  Rozdelíme si medzi sebou prácu v kuchyni, v práčovni, v sakristii, v krajčírskej miestnosti, v účtovníctve ...

  v maľovaní, v ozdobovaní sviec, v knižnici, v zeleninovej záhrade ,

  v oddelení pre hostí a v záhrade. 

  Medzitým v našom srdci rozjímame v tichosti o Božích slovách. 

  Rekreácia

  Na konci dňa spoločne so sestrami máme polhodinovú rekreáciu. 

  Zídeme sa, aby sme sa podelili o tie najkrajšie a nejveselšie zážitky z dňa.

  Záver dňa

  Svätý Peter nám radí: “ Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Odporujte mu pevní vo viere a vedzte,

  že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.”

  (1Pt5, 8-9)

  Tak znie text kompletória, modlitby cirkvi, na záver dňa, s ktorým tiež aj my končíme náš deň a zaspievaním Salve Regina (Zdavas Kráľovná) vložíme všetko do rúk Panny Márie.

        Časový plán

  03:00                          Matutínum

  05:30-06:15              Duchovné čítanie

  06:30                          Ranné chvály/ Meditácia evanjelia zo dňa

  07:30                          Raňajky

  08:00                          Hodina hudby

  08:50                          Tercia

  09:00                          Svätá Omša

  10:20                          Vyučovanie

  11:50                           Sexta/ Obed/ Nona

  13:30-16:30               Práca

  16:55                          Rekreácia

  17:30                          Vešpery/ Večera

  18:30                         Kompletórium

  Zeitplan der Heiligen Messen an Sonntagen und Hochfesten:

  Peru und Spanien: 12.00 Uhr

  Deutschland: 11.00 Uhr

   

  An jedem 13. des Monats:

   

  Anbetung des Allerheiligsten Altarssakramentes:

         Peru und Deutschland: 9.00 – 19.00 Uhr

         Spanien: 10.00 – 20.30 Uhr

   

  Beichtgelegenheit:

         Peru und Deutschland: 17.00 – 19.00 Uhr

         Spanien: 20.00 – 20.30 Uhr

   

  Marienprozession mit anschließender Heiligen Messe:

         Peru und Deutschland: 19.00 Uhr

         Spanien: 20.30 Uhr

  © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

  Impressum