Herz Jesu Kloster

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

NEMECKO

Boh povolal do tohoto domu 17 sestier rôznych národností a veku, aby žili uprostred bohatej, globalizovanej a materialistiekej metropole v, a tak sa stali svetlom tam, kde mnoho obyvateľov už na Boha zabudlo.

  Dűsseldorf se otriasa dňom i nocou zvukom ambulančných, policajných a hasičských vozidiel ako i zrýchlenej cestnej dopravy. Všetky tieto signály, ktoré prenikajú do nášho kostola prijímame do našej liturgie hodín, ktorú sa modlíme šesťkrát denne a raz cez noc, spevom gregoriánskeho chorálu, ktorý určuje náš denný priebeh.

   Toto mesto sa prejavilo ako nástroj Boha pre našu podporu, pomocou každého typu: od veriacich, ktorí vypomáhajú v našom kostole, všetkým osobám, ktoré sa zverujú do našich modlitieb, vrátane mnohých ľudí, s ktorými sa nepoznáme, sa chceme poďakovať za ich starostlivosť a dispozíciu, odovzdávajúc ich pod ochranu Panny Márie.

    Náš dom je cez týžden celý deň otvorený, aby každodenne všetci mali možnosť zakúsiť Božiu lásku voči nim skrze adorácice v Najsvätejšej Sviatosť oltárnej, Eucharistie, a tak posilniť svoju vieru.

     Sila Eucharistickej adorácie, ktorá priťahuje mladých ako aj dospelých, nás dojíma. Prichádzajú, aby sa modlili, aby si oddýchli, pričom sa cítia prijatí, milovaní a povzbudení.

      Cez všetko bohatstvo veľkomesta, sa nachádzajú v Düsseldorfe tiež núdzni ľudia, ktorí majú možnosť obdržať v našom dome potravinový balíček. Touto malou drobnosťou im chceme sprítomniť Božiu lásku, aby sme tak utíšili nielen telesný hlad, ale predovšetkým ten duchovný. 

      © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

      Impressum