Santísima Trinidad

Nejsvätejšia Trojica

Pachacútec- mesto Ventanilla-Callao

PERU

Tento dom leží v Pachacútec, v meste Ventanilla, v okrese Callao - Peru.

 

Väčšina sestier nášho společenstva žije tu. Momentálne je nás 33 sestier z rôznych štátov celého sveta.

  Materský dom, ktorý leží v novej zástavbe je miestom formácie noviciek a postulantiek nášho spoločenstva.

   Kontemplujúc Tichý oceán obdivujeme krásu prírody, ktorá odráža veľkú Božiu moc.

    Od slávnostného otvorenia Boh k nám zjavne prejavoval svoju prozreteľnosť cez rodiny, firmy, známych i neznámych, ktorí nás podporovali rôznymi spôsobmi vo všetkých duchovných i materiálnych potrebách, a cez nich sme zakúsili , ako naši dobrodinci, tak aj my samotné, bezhraničnú  otcovskú lásku Boha. Neexistuje žiadny väčší spôsob ako prejaviť našu vďačnosť, než neustále pamätanie na nich v našich modlitbách.

    Postupne sa rozvíja a rastie obyvatľstvo v našom okolí a taktiež náš dom, ktorý sa čiastočne stále ešte dostavuje. Jednako nám to však nie je na prekážku, aby sme tu žili a chválili Boha.

    K nášmu domu tiež patrí malý kurín, ktorý nazývame “San Silverio”, kde chováme okolo 300 sliepok.

     Uprostred púšte chceme byť oázou pre ľudí, ktorí boli duchovne zranení. Preto otvárame dvere pre hostí.

     Tak sa môžu stretnúť so živým Bohom skrze ticho, spoločnú modlitbu liturgie hodín a podieľať sa na každodennom slávení sv. omše. 

      © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

      Impressum