Sagrado Corazón de Jesús

Real de Gandía, Valencia

ŠPANIELSKO

Leží v Real Gandia na pobreží Valencie v Španielsku.

 

Jeho meno je odvodené z pamätníka Ježišovho Srdca, ktorý je pre túto diecézu veľmi reprezentatívny.

 

Našou Zastupyteľkou, ktorá nám otvára dvere a cesty je Panna Mária, zvlášť skrze jej podobizňu vytisnutú na zázračnej medaile.

  Pri našom príchode do Španielska sme sa cítili srdečne prijatí od jej obyvateľov. 

  Teraz tu žije spoločenstvo zostávajêce zo 18 sestier, ktoré vo fáze zakladania zakúsili deň za dňom veľkost Božej dobroty, bez toho, aby stratili schopnosť nechať sa prekvapiť malými i veľkými pozornosťami a zázrakmi, ktoré robia hmatateľnou  jeho prozreteľnú a otcovskú lásku.

   Táto láska sa ukazuje skrze konkrétne osoby, ktoré nás, ako duchovne tak aj materiálne podporujú: kňazi, ktorí s nami denne  slávia Svätú Omšu; firmy, ktoré svojimi darmi a rabatmi spolupracujú na výstavbe  nášho domu; remeselníci, ktorí svojím úsilím a ochotou spolupracujú na tom, aby toto dielo bolo dovedené do konca i všetky rodiny, ktoré nasadzujú svoj čas a svoju lásku, starajúc sa o naše potreby, a tiež mnoho iných osôb, ktoré hoci nepoznáme, činia Božie dielo možným.

   Zatiaľ nepočítame s prostriedkami na reštauráciu kostola. 

   ES 11 0081 7340 8000 0223 8031 SABADELL

   ES 89 0081 7340 8100 0223 8130 SABADELL

   Aj keď sa tento dom ešte stále nachádza v dostavbe, žijeme naše kontemplatívne povolanie v rovnakom duchu ako v Materskom dome v Peru a v Nemecku, obetujúc tak náš všedný deň so svojimi radosťami i ťažkosťami, s cieľom priviesť k Srdcu Ježišovmu duše  španielského národa, a celého sveta.

   © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

   Impressum