Herz Jesu Kloster

Klášter Ježíšova srdce

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

NĚMECKO

Bůh povolal do tohoto domu 17 sester různých národností a věku, aby žily, sdílely se a byly světlem uprostřed bohaté metropole, která se nachází pohroužena do globalizace, materialismu a kde mnoho obyvatel již zapomnělo na Boha.

  Dűsseldorf, ležící v blízkosti řeky Rýn, se dnem i nocí otřásá zvukem  sirén ambulancí, požárních aut a velkým silničním provozem. Tyto signály pronikající do našeho kostela přijímáme do modlitby naší liturgie hodin, kterou uskutečňujeme zpěvem gregoriánského chorálu šestkrát za den a jedenkrát za noc a která určuje náš  průběh dne.

   Toto město se projevilo jako nástroj Boha, který nás podporuje pomocí každého typu: od věřících, kteří jsou přítomni v našem kostele, všechny osoby, které se nám svěřují do modliteb,  včetně mnoha lidí, které ani neznáme. Všem těmto chceme poděkovat za svou starostlivost a dispozici odevzdávajíc je pod ochranu Panny Marie.

    Náš dům je každý den v týdnu otevřený, aby se tak všichni lidé stali součástí Boží lásky skrze svátost eucharistie a tak mohou obnovit svou víru.

     Dojímá nás síla eucharistické adorace, která přitahuje mladé i dospělé. Přicházejí, aby se modlili a odpočinuli si u Pána, přičemž se cítí přijati, milováni a utěšeni.

      I když je město velmi bohaté, žijí zde chudí, kteří mají možnost vyzvednout si v našem domě potravinový balíček. Touto malou drobností bychom jim chtěly zpřítomnit Boží lásku, abychom tak  utišily nejen tělesný hlad, ale především ten duchovní.

      © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

      Impressum