Santísima Trinidad

Nejsvětější Trojice

Pachacútec- v městě  Ventanilla-Callao

PERU

Tento dům leží v Pachacútec, v městě Ventanilla, okrese Callao - Peru.

 

Většina sester našeho společenství žije zde. Momentálně je zde 33 sester z různých zemí světa.

  Mateřský dům, který leží v nové zástavbě, je místem formace novicek a postulantek našeho společenství.

   Když se díváme na Tichý oceán, kontemplujeme a obdivujeme přírodu, která odráží velkou Boží moc.

    Od slavnostního otevření  se Bůh projevoval skrze firmy, rodiny, známé i neznámé, kteří nám vypomáhali veškerými možnostmi v duchovních i materiálních potřebách, a tak jsme zakusili jak naši dobrodinci, tak i my samotné neomezenou Boží otcovskou lásku.

    Neexistuje větší způsob, jak projevit naši vděčnost, než pamatovat na ně vždy v našich modlitbách.

    Postupně se rozvíjí a roste obyvatelstvo v našem sousedství a stejným způsobem i náš dům, který se částečně stále ještě dostavuje. Přesto nám to nebrání v tom, abychom tady žily a chválily Boha.

     

    K našemu domu také patří malá drůbežárna, kterou nazýváme “San Silverio” a kde chováme okolo 300 slepic.

     Uprostřed pouště chceme být oázou pro lidi, kteří byli duchovně zraněni. Otevřením  dveří domu pro hosty se mohou setkat s živým Bohem skrze mlčení, modlit se s námi modlitbu liturgie hodinek a zúčastnit se denního slavení mše svaté. 

      © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

      Impressum