Sagrado Corazón de Jesús

Nejsvětější srdce Ježíšovo

Real de Gandía, Valencia

ŠPANĚLSKO

Leží u města Real Gandía na pobřeží Valencie - ve Španělsku.

 

Jméno se odvozuje od památníku Ježíšova srdce, který je pro diecézi velmi reprezentativní.

 

Naší zástupkyní, která nám otevírá dveře a cesty, je Panna Maria, obzvláště skrze její obrázek Neposkvrněného početí vyražený na zázračné medailce.

  Při našem příjezdu do Španělska jsme byly přijaty velmi přátelsky od zdejšího obyvatelstva.

  Nyní zde žije společenství sestávající z 18 sester, které ve fázi zakládání zakusily den za dnem velkou dobrotu Pána, aniž by tak ztrácely schopnost nechat se překvapit malými, ale i velkými pozornostmi a zázraky, v kterých se dotýkaly Jeho prozřetelné a otcovské lásky.

   Tato láska se ukazuje skrze konkrétní osoby, které nás jak duchovně, tak i materiálně podporují: kněží, kteří s námi denně slaví mši svatou; firmy, které skrze dary a rabaty  podporují stavbu našeho domu; řemeslníci, kteří svým úsilím a svou dispozicí spolupracují na tom, aby mohlo být dílo dovedeno ke konci. Všechny rodiny, které nasazují svůj čas a svou lásku a které se starají o naše potřeby, ale také i mnoho jiných osob, které ani neznáme, umožňují Boží dílo.

   Dosud nepočítáme s prostředky pro restauraci kostela

   ES 11 0081 7340 8000 0223 8031 SABADELL

   ES 89 0081 7340 8100 0223 8130 SABADELL

   Ačkoliv tento dům je neustále ještě v dostavbě, žijeme naše kontemplativní povolání ve stejném duchu jako v mateřském domě v Peru a v našem domě v Německu, obětujíc náš všední den se svými radostmi i těžkostmi, s cílem přivést blíž duše jak ze Španělska, tak i z celého světa k Srdci Ježíšovu.

   © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

   Impressum