Sagrado Corazón de Jesús

Klasztor Najświętszego Serca Jezusa

Real de Gandía, Valencia

HISZPANIA

Mieści się w mieście Real Gandía, w Valencii – Hiszpania. 

Nazwa klasztoru pochodzi od pomnika Najświętszego Serca Jezusa, który jest bardzo ważny dla diecezji Valencia.

Naszą reprezentantką jest jedna kobieta, która otworzyła nam wiele drzwi i wskazała wiele dróg - Najświętsza Maryja Panna jako Niepokalanie Poczęta,  której wizerunek jest wybity na „Cudownym Medaliku”.

Kiedy przybyłyśmy do Real Gandía poczułyśmy się bardzo serdecznie przyjęte przez tutejszych mieszkańców. 

Obecnie żyje tutaj 18 sióstr, ciągle w fazie zakładania  klasztoru i każdego dnia doświadczają ogromnej  dobroci  Boga, zaskakiwane są małymi i wielkimi detalami i cudami, w których możemy dotykać  Opatrznościową i Ojcowską miłość Boga do nas.

  Bóg wyraża swoją miłość poprzez konkretne osoby, które nas wspierają materialnie i duchowo. Poprzez księży sprawujących codziennie Mszę Świętą, przedsiębiorstwa, które przez  dotacje i rabaty uczestniczą w budowie domu, pracowników ze swoją gorliwością i dyspozycyjnością, wszystkie te osoby współdziałają, aby to dzieło budowy dobiegło końca. 

  Również rodziny ofiarowują swój czas i  troskę o nas, o nasze podstawowe potrzeby i tyle innych osób, których jeszcze nie poznałyśmy, ale czynią to dzieło Boże możliwym.

  W dalszym ciągu brakuje nam środków na odnowienie budynku Kościelnego 

  ES 11 0081 7340 8000 0223 8031 SABADELL

  ES 89 0081 7340 8100 0223 8130 SABADELL

  Pomimo tego, że nasz Dom znajduje się cały czas w budowie, możemy  wypełniać nasze powołanie do życia kontemplacyjnego w podobny sposób jak w naszym Domu Macierzystym i Domu w Niemczech. Ofiarujemy nasze codzienne życie z ich radościami i trudnościami, aby przyprowadzić do Serca Jezusa dusze  z Hiszpanii  i całego świata.

  © 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

  Impressum