Ora

3.00 ora                                       Matutin

5:30  – 6:15 ora                           Famakiana boky aram-panahy

6:30 ora                                       Fiderana maraina/ Fandinihana ny Evanjelin'ny andro

7:30 ora                                       Sakafo maraina

8:00 ora                                      Fianarana mozika

8:50 ora                                       Tertiam

9:00 ora                                       Lamesa

10:20 ora                                     Kilasy

11:50 ora                                      Sextam / Sakafo ataoandro / Nonam

13:30 - 16:30 ora                        Asa

16:55 ora                                      Fakan-Drivotra

17:30 ora                                      Vavaka hariva / sakafo hariva

18:30 ora                                     Kompleta

Ora ny Lamesa ny Alahady sy andro Manandanja

Perou: 12:00

Alemania sy Espania: 11:00

 

Isaky ny faha-13 ny volana

 

Fitsahoana ny Sakramenta Masina:

Perou sy Alemania: 9:00 – 19:00

Espania: 10:00-20:30

 

Sakramentan’ny fivalozana(kónfesy) :

Perou sy Alemania: 17:00 – 19:00

Espania: 20:00 – 20:30

 

Prossesion miaraka amin’ny Masina Maria arahin’ny Lamesa:

Perou sy Alemania: 19:00

Espania: 20:30

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum