Fialam-boly

Rehefa mifarana ny  tontolo andro dia manana antsasak’adiny izahay hialana voly miaraka amin’ireo masera.

Mivory izahay mba hifampizara lohahevitra maro samihafa an-tsitrapo, momba ny fianankavianay, mifampizara ireo ahiahy  ary ihany koa ireo hafaliana

Ny rehetra día mandray anjara amin’ny fanompoana ny namana, izay Jesoa Kristy tenany ihany,  Mifampihaino izahay mba hifampizarana ireo fotoana tena tsara sy nahafinaritra nandritry ny andro.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum