Maraina

Fampianarana ny Fitsipiky Md.Benoit, Asikezy, famakianana Boky Masina, ireo Aban’ny Eglizy, Teolojia…

mosika ary zavatra maro samihafa.

Latinina, miaraka amin’ny karazam-pitenenana maro…

Ny tanjona amin'izany dia ny mba hananana fifandraisana amin'i Kristy.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum