Mosika

Derainay ny Tompo amin'izay ataonay, miaraka amin’ny hira fiderana sy ny mosika ama-zava-maneno isan-karazany.

Manddritry ny lamesa día milalao zava-maneno isan-karazany izahay mba hisaorana an’Andriamanitra.

© 2017 Hermanas de Claraval. All rights reserved

Impressum